Rozwiń / Zwiń blok Informacje o kursie "Szkolenie na licencję detektywa"
Opis: Szkolenie jest kształceniem ustawicznym, wymagane jest przepisami prawa i służy zdobyciu licencji detektywa.
Szkolenie obejmuje 50 godzin zajęć z zakresu tematycznego wynikającego z załącznika nr 1 do rozporządzenia MSW z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o licencję detektywa (Dz. U. 2013 poz. 1638 z późn. zm.)
Cele: Celem szkolenia jest nabycie wiedzy (przygotowanie teoretyczne) w zakresie ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych oraz uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia uprawniającego do ubiegania się o wydanie licencji detektywa w trybie przepisów ustawy o usługach detektywistycznych.
Tematy: Bloki tematyczne szkolenia obejmują:
1. Ochronę informacji niejawnych – 5 godz.
2. Ochronę danych osobowych – 10 godz.
3. Prawa i obowiązki detektywa – 15 godz.
4. Przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych – 20 godz.
Inne informacje: Po odbyciu wszystkich tematów/jednostek szkoleniowych uczestnik szkolenia powinien przystąpić do zaliczenia końcowego szkolenia. Zaliczenie to organizator kształcenia przeprowadzi w formie stacjonarnej w swojej siedzibie (wymóg przeprowadzenia zaliczenia w formie stacjonarnej stanowi wymóg określony prawem). Przystąpienie do zaliczenia końcowego nie jest obowiązkowe, jednak bez uzyskania tego zaliczenia uczestnik szkolenia nie otrzyma zaświadczenia o ukończeniu szkolenia umożliwiającego ubieganie się o licencję detektywa.
Metoda nauki: Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez platformę edukacyjną oraz stacjonarne zaliczenie końcowe szkolenia.
1 380,00zł Dodaj do koszyka
Zagadnienia szkoleniowe
Zagadnienia szkoleniowe
Zagadnienia szkoleniowe
Zagadnienia szkoleniowe
Zagadnienia szkoleniowe
1 380,00zł Dodaj do koszyka
 
Rozwiń / Zwiń blok Logowanie
 
 
Rozwiń / Zwiń blok Wasze opinie

 
Rozwiń / Zwiń blok Polub nas
 
Rozwiń / Zwiń blok Potwierdzenie jakości

Akredytacja Zachodniopomorskiego
Kuratora Oświaty

akredytacja zko

decyzja nr KO.III.110/12/2011.EK

 
Rozwiń / Zwiń blok Powiadom znajomych

 
Rozwiń / Zwiń blok Zamów zajęcia praktyczne

 
TARGET TRAINING - Centrum Szkoleń Branży Ochrony i Zabezpieczeń Technicznych, 71-637 Szczecin, ul. Teofila Firlika 20 lok. 5 (parter) | Regulamin korzystania z platformy edukacyjnej | Polityka Prywatności