Rozwiń / Zwiń blok Informacje o kursie "Szkolenie dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wartości pieniężnych"
Opis: Szkolenie obejmuje nabycie wiedzy z zakresu wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz sposobu zachowania się (postępowania) w sytuacjach zagrożenia pracowników wykonujących zadania związane z obsługą kasową oraz przenoszeniem i przewożeniem wartości pieniężnych, np. napad na kasę, napad podczas transportowania (przenoszenia, przewożenia) wartości pieniężnych.

Szkolenie kierowane jest do: przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych i ich pracowników odpowiedzialnych za przechowywanie i transportowanie wartości pieniężnych, kierowników bezpośrednio zarządzających obszarami, obiektami i urządzeniami umieszczonymi w ewidencji wojewody, o której mowa w art. 5 ust. 5 ustawy o ochronie osób i mienia oraz wyznaczonych przez nich osób sprawujących nadzór nad ochroną fizyczną i techniczną obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, osób odpowiedzialnych za obrót gotówkowy i ochronę wartości pieniężnych (począwszy do kasjerów po pracowników działów finansowych każdego szczebla), kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, a także uczestników kursów kształcących w zawodzie pracownika ochrony fizycznej osób i mienia.
Cele: 1. Zapoznanie z wymogami prawnymi jakimi powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne, zagrożeniami, które mogą wydarzyć się w codziennej pracy związanej z obrotem wartości pieniężnych, jak również ze sposobami postępowania w sytuacjach ich wystąpienia.

2. Nabycie wiedzy z zakresu procedur postępowania na wypadek wystąpienia niepożądanego zdarzenia mającej zapewnić bezpieczeństwo nie tylko wartościom pieniężnym, ale również nam samym.

3. Uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
Tematy: 1. Zagadnienia dotyczące ochrony wartości pieniężnych - 6 godz.
2. Organizacja i zasady ochrony transportowanych wartości pieniężnych - 2 godz.
3. Rodzaje zagrożeń i sposoby postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych - 2 godz.
Inne informacje: Czas trwania szkolenia wynosi 6 godzin dydaktycznych.

Szkolenie realizowane jest w trybie kształcenia na odległość przez Internet (e-learning) z wykorzystaniem platformy szkoleniowej.

Uczestnik otrzymuje kod dostępu do szkolenia na czas 14 dni. W czasie tym powinien nabyć niezbędną mu wiedzę przekazywaną w ramach szkolenia. Po 14 dniach dostęp do szkolenia bezpowrotnie wygasa.

Uczestnik ukończy szkolenie, jeżeli za pomocą platformy edukacyjnej ukończy wszystkie jednostki lekcyjne w określonym dla nich czasie.

Po ukończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
510,00zł Dodaj do koszyka
Zagadnienia szkoleniowe
Zagadnienia szkoleniowe
Zagadnienia szkoleniowe
510,00zł Dodaj do koszyka
 
Rozwiń / Zwiń blok Logowanie
 
 
Rozwiń / Zwiń blok Wasze opinie

 
Rozwiń / Zwiń blok Polub nas
 
Rozwiń / Zwiń blok Potwierdzenie jakości

Akredytacja Zachodniopomorskiego
Kuratora Oświaty

akredytacja zko

decyzja nr KO.III.110/12/2011.EK

 
Rozwiń / Zwiń blok Powiadom znajomych

 
Rozwiń / Zwiń blok Zamów zajęcia praktyczne

 
TARGET TRAINING - Centrum Szkoleń Branży Ochrony i Zabezpieczeń Technicznych, 71-637 Szczecin, ul. Teofila Firlika 20 lok. 5 (parter) | Regulamin korzystania z platformy edukacyjnej | Polityka Prywatności